Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim

W miarę rozwoju i ewolucji wszelkich dziedzin nauki oraz rynków pracy, zmieniły się zainteresowania studentów jak i ich potrzeby edukacyjne związane w dużej mierze z późniejszym znalezieniem zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uczelnie stworzyły studentom i kandydatom na studia nowe możliwości edukacyjne i zawodowe, w tym bogaty wybór kierunków studiów i specjalności. Zarysowane zmiany objęły także studentów na kierunku geografia.

Niniejszy artykuł przedstawia analizę oferty specjalności na kierunku geografia w Polsce na wszystkich uczelniach państwowych w roku akademickim 2009/2010 w ujęciu ilościowym, przestrzennym i koncepcyjnym. Celem opracowania było określenie trendów w ofertach kształcenia geograficznego w Polsce w zakresie proponowanych specjalności.


Opublikowane w:

Piróg D. ,2011. Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim w Polsce – moda czy odpowiedź na potrzeby rynku pracy [W:] Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji (red. Tracz M., Szkurłat E.). Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków nr 1,  s .139-146.

Translate »