Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników

W artykule przedstawiono analizę wielkości i struktury popytu rynku pracy na osoby z dyplomem studiów geograficznych wraz z weryfikacją stopnia zaspokojenia tego popytu u pracodawców, którzy takie potrzeby kadrowe faktycznie zgłosili. Aby w sposób wiarygodny i uprawniający do wyciągania wniosków o charakterze ogólnym określić zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów, należy w dłuższym czasie i w skali co najmniej krajowej śledzić realne, czyli wyrażone w ofertach pracy, potrzeby kadrowe. Właśnie dlatego badaniami objęto sześć krajów (Austria, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania), a całość procedury trwała ponad trzy lata. W każdym z nich najpierw realizowano monitoring ogłoszeń o pracę. Następnie przeprowadzono wywiady weryfikujące zaspokojenie potrzeb pracodawców na specjalistów z zakresu geografii oraz gromadzące doświadczenia pracowników zatrudnionych w wyniku ogłoszonej oferty. W ten sposób ustalono, że przez półtora roku w badanych krajach do geografów skierowano ponad 17 tys. ofert pracy, tworzących 18 głównych grup. Zarówno w przypadku wielkości, jak i struktury najbardziej zróżnicowane potrzeby ujawnił rynek pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, kolejno – w krajach niemieckojęzycznych, a na końcu – w Polsce. Pracodawcy generalnie pozyskali potrzebnych im pracowników, przy czym największe trudności zgłaszali ci szukający nauczycieli do pracy w niepełnym wymiarze. Wysoko ocenili oni kwalifikacje oraz kompetencje pracujących u nich absolwentów studiów geograficznych. Pracownicy z kolei deklarowali zadowolenie z merytorycznego zakresu zadań, ale nie zawsze, zwłaszcza w Polsce, byli usatysfakcjonowani wynagrodzeniem i stabilnością zatrudnienia.
Wyniki z przeprowadzonych badań, oprócz uzupełnienia luki w stanie wiedzy, mogą być przydatne tym jednostkom, które chcą konstruować programy kształcenia zwiększające pomyślność tranzycji absolwentów na rynek pracy do profesji związanych z ukończonym kierunkiem studiów.

Opublikowane w:

Piróg D. (2023). Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników. Czasopismo Geograficzne, 94(4): 769–793. https://doi.
org/10.12657/czageo-94-31