Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja

Problematyka rynku pracy, rozumiana jako relacja między podażą a popytem oraz zagadnienia dotyczące zatrudnienia i bezrobocia, czynników wpływających na zróżnicowanie rynku pracy wraz z mechanizmami i konsekwencjami tego procesu, od dawna interesowała specjalistów wielu dyscyplin naukowych, głównie ekonomistów, socjologów i geografów społecznych.

Pobierz plik PDF książki (Full Text)

Jakkolwiek rynek pracy i problemy jego funkcjonowania były przedmiotem dużej liczby opracowań naukowych, to w dalszym ciągu nie zostały one zbadane i opisane w sposób wyczerpujący. Zagadnienia o dużym potencjale naukowym i aplikacyjnym, eksplorowane dotychczas fragmentarycznie, wymagają zainicjowania dalszych badań. Takie pole badawcze kreują niezwykle złożone, relatywnie słabo rozpoznane, a jednocześnie generujące wiele długofalowych konsekwencji społecznych, ekonomicznych i psychologicznych procesy wchodzenia absolwentów wybranych szczebli szkolnictwa na rynek pracy.

Niniejsza książka jest efektem studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań empirycznych. Głównym jej celem jest próba wypełnienia luki badawczej dotyczącej mechanizmów, przebiegu i determinant procesu tranzycji absolwentów uczelni wyższych na przykładzie absolwentów kierunku geografia w Polsce.

Spis treściTable of content


Opublikowane w:

Piróg D. (2015) Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy:  proces, determinanty, predykcja. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków