Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich

Rynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania był i nadal jest ważnym elementem badań dotyczących przemian strukturalnych układów przestrzennych. Skala, dynamika i znaczenie zmian zachodzących na rynkach lokalnych i regionalnych oraz na globalnym rynku pracy jest ogromna.

Badania z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, w tym geografii przemysłu i usług, które nie uwzględniałyby aspektu uwarunkowań i problemów rynku pracy, uniemożliwiałyby przeprowadzenie poprawnej analizy i formułowanie wniosków. Geografowie rozumieją tę potrzebę, co ujawniło się w wielu publikacjach naukowych. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu prac z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej z lat 1945–2013, poświęconych problematyce rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji nurtów badawczych jako konsekwencji przemian polityczno-gospodarczych i społecznych w Polsce oraz analiza zmian paradygmatu w badaniach z zakresu geografii rynku pracy w krajach anglojęzycznych.


Opublikowane w:

Piróg, 2015. Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 4, 127-141.