PAM-INA Projekt

PAM-INA (Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action) – projekt badawczy 502077 – LLP – 1- 2009 – DE – COMENIUS – CMP

Głównym celem projektu jest wielowarstwowe zbadanie percepcji Europy i Europejczyków przez jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 12-18 lat i wypracowanie pakietu materiałów dydaktycznych, które będą optymalizować realizację edukacji europejskiej.

W projekcie bierze udział szesnastu specjalistów z ośmiu krajów (Cypr, Grecja, Francja, Irlandia Północna, Niemcy, Polska Słowenia Szwecja), reprezentujących nauki geograficzne, socjologię, psychologię, dydaktyki szczegółowe oraz kilkadziesiąt szkół, w których realizowane są badania.

Pierwszym etapem prac badawczych było dokonanie analizy porównawczej podstaw programowych kształcenia ogólnego we wszystkich krajach zaangażowanych w projekt. Celem tego etapu jest ustalenie czy i jak koncepcja nauczania o Europie jest realizowana w praktyce szkolnej. Zgromadzone dane posłużyły m.in. do określenia ram badań ilościowych i jakościowych wśród uczniów w omawianym zakresie. Rezultaty badań zostały również wykorzystane do opracowania pomocy dydaktycznej, składających się z podręcznika dla nauczyciela i kart pracy dla uczniów, które są testowane w szkołach, oceniane przez grupy uczniów i nauczycieli objętych eksperymentem w każdym z krajów.

W celu możliwie szerokiej aplikacji efektów pracy na szczeblu akademickim (uniwersytety przygotowujące kandydatów do zawodu nauczyciela) i szkolnym (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) we wrześniu 2012 roku odbędą się międzynarodowe warsztaty metodyczne z udziałem nauczycieli akademickich, nauczycieli szkolnych, uczniów, służące praktycznemu zaprezentowaniu przygotowywanych pomocy dydaktycznych.

Osoby zainteresowane projektem zapraszam do odwiedzenia strony www:  PAM-INA

Translate »