Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa

Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kształcenia na rynek pracy przebiega w różnym tempie i charakteryzuje się szerokim wachlarzem strategii przyjmowanych przez młodych ludzi w trakcie tych działań. Studia literatury dowodzą, że największe zróżnicowanie tranzycji prezentują osoby kończące edukację wyższą. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że z jednej strony w większości krajów rozwiniętych narastały trudności tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o świecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejścia w dorosłość.-

W zaistniałych warunkach granica między etapem edukacji wyższej a etapem zatrudnienia wykazuje tendencje do rozmywania się, a proces tranzycji ulega tzw. prolongowaniu. Celem artykułu jest analiza przyczyn opóźniania tranzycji absolwentów uczelni wyższych wraz z typologią oraz refleksjami dotyczącymi konsekwencji tego zjawiska.


Opublikowane w:

Piróg, D. (2016). Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa. [w:] Studia Ekonomiczne nr 292/16. Katowice