Metody nauczania przyrody – Adaptacja innowacji cz. III

Nauczanie przyrodnicze w szkołach ponadgimnazjalnych jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli, dlatego artykuł przybliża teoretyczne założenia i adaptuje kolejne dwie metody, które mogą być uzupełnieniem dydaktycznego warsztatu nauczycieli przyrody na czwartym etapie edukacyjnym.

 


Literatura:

 Bieniek M., 2007, Dydaktyka historii: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., 2010, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Warszawa

Dryden G., Vos J., 2003. Rewolucja w uczeniu, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, s. 527

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. W: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, http://www.men.gov.pl (ostatni dostęp: 19.05.2012)

Wysokińska B., Składanka ekspercka, w: “Biologia w szkole” nr 2/2004, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

http://www.jigsaw.org (ostatni dostęp: 20.05.2012)


Opublikowane w :

Piróg D., Leja K., 2012. Metody nauczania przyrody – Adaptacja innowacji cz. III. [W:] Geografia w Szkole. Nr 6. Warszawa 2012.