Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów

Uczelnie są szczególnym przypadkiem instytucji, w których ważną rolę odgrywają wartości wyższe i misja społeczna. Zmiany zachodzące w otoczeniu uniwersytetów, zwłaszcza urynkowienie i umasowienie szkolnictwa wyższego, globalizacja i internacjonalizacja, przemiany na rynku pracy spowodowały, że zaczęły one funkcjonować w przestrzeni silnej konkurencyjności.

To, między innymi, skutkowało potraktowaniem edukacji akademickiej jako usługi i przyniosło potrzebę nowego podejścia do celów działalności i do zarządzania. Jakość usługi edukacyjnej na szczeblu wyższym, znacząco wpływa na życie osobiste i zawodowe podmiotów oraz rozwój gospodarczy kraju.
Celem artykułu jest przedstawienie rozważań dotyczących kluczowych strategii i narzędzi konkurowania uczelni na rynku edukacyjnym, szczególnie w aspekcie zapewnienia swoim absolwentom pomyślnego wejścia na rynek pracy i jak najlepszej pozycji na tym rynku. Zasadniczą uwagą objęto instrumenty budowania oraz zarządzania długoterminowymi relacjami z szeroko pojętymi odbiorcami usług edukacyjnych i badawczych jako kluczowego źródła przewagi konkurencyjnej.


Opublikowane w:

Piróg, D. (2014). Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, Kraków.