Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)

Dociekanie w języku polskim oznacza badanie, czyli wnikliwe, pogłębione poznanie istoty jakiegoś zjawiska lub rzeczy. Koncepcja nauczania przez dociekanie IBSE (ang.: Inquiry-Based Science Education) w edukacji geograficznej i przyrodniczej ściśle wiąże się z takim właśnie, analitycznym i badawczym podejściem ucznia oraz nauczyciela do fragmentów rzeczywistości, które poznaje na lekcji geografii lub przyrody.

Jest to postępowanie instynktowe i naturalne w oswajaniu „nowego”. Procesy poznawcze u człowieka osadzone są bowiem na zmysłowym rozpoznaniu cech danego obiektu, zjawiska, procesu i zaangażowanym dążeniu do zrozumienia jego budowy, funkcjonowania itp.
W artykule zaprezentowano:
– zasady wdrożenia koncepcji IBSE proces kształcenia przyrodniczego i geograficznego;
– wybrane techniki kreowania dociekliwości uczniów, takie jak: pytaniowa rozgrzewka czy bank pytań.


Opublikowane w:

Piróg, D. (2019). Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce. Geografia w Szkole, nr 5/2019.