Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników

W artykule przedstawiono analizę wielkości i struktury popytu rynku pracy na osoby z dyplomem studiów geograficznych wraz z weryfikacją stopnia zaspokojenia tego popytu u pracodawców, którzy takie potrzeby kadrowe faktycznie zgłosili. Aby w sposób wiarygodny i uprawniający do wyciągania wniosków o charakterze ogólnym określić zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów, należy w dłuższym czasie i w skali co najmniej krajowej śledzić realne, czyli wyrażone w ofertach pracy, potrzeby kadrowe. Właśnie dlatego badaniami objęto sześć krajów (Austria, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania), a całość procedury trwała ponad trzy lata. W każdym z nich najpierw realizowano monitoring ogłoszeń o pracę. Następnie przeprowadzono wywiady weryfikujące zaspokojenie potrzeb pracodawców na specjalistów z zakresu geografii oraz gromadzące doświadczenia pracowników zatrudnionych w wyniku ogłoszonej oferty. W ten sposób ustalono, że przez półtora roku w badanych krajach do geografów skierowano ponad 17 tys. ofert pracy, tworzących 18 głównych grup. Czytaj dalej „Realny popyt na specjalistów z dyplomem studiów geograficznych w świetle analiz ofert pracy oraz wypowiedzi pracodawców i pracowników”