Kategorie
Ostatnio dodane

Journal of Geography in Higher Education – A selection of the best article

Artykuł: Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland opublikowany w Journal of Geography in Higher Education został wyróżniony jako jedna z najlepszych publikacji w tym czasopiśmie.

Kategorie
Materiały

Kraków 2015

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług

Kategorie
Materiały

Kraków 2015

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych

Kategorie
Materiały

Targanice 2015

Dylematy współczesnego rynku pracy

Kategorie
Materiały

Poznań 2015

Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego