Kategorie
Materiały

Kraków 2013

An intercultural learning workshop:
„European identity and citizenship: perspectives from Poland and Northern Ireland”

Kategorie
Materiały

Kraków 2013

Trzecie plenarne spotkanie pracowników szkół ćwiczeń z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego

Wychowawcze i dydaktyczne wyzwania współczesnej szkoły

Kategorie
Materiały

Kraków 2013

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE DYDAKTYKÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH
ORAZ NAUCZYCIELI GEOGRAFII I PRZYRODY
Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym

Kategorie
Materiały

Kraków 2013

10. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Rola Przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych