Kategorie
Abstrakty_EN

Do Polish Universities value Geography in the 21st Century

The fact that geography as the scientific discipline and as a school subject has a great meaning for all of us in everyday life is obvious for scientists representing this discipline, for students who have chosen geographical studies, and for many members of the society.

Kategorie
Abstrakty_PL

Metody nauczania przyrody – Adaptacja innowacji cz. I

Nadchodzący rok szkolny 2012/2013 przynosi wielowymiarowe zmiany w polskim szkolnictwie ponadgimnazjalnym, które w dużej mierze dotyczyć będą nauczycieli geografii pracujących w tym typie szkół.