Polish (Poland)English (United Kingdom)

Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie (III)

Geografia 1 20Realizacja założeń IBSE w edukacji geograficznej oraz przyrodniczej możliwa jest z zastosowaniem każdej aktywizującej, waloryzacyjnej, praktycznej czy polisensorycznej metody kształcenia, o ile zachowana zostanie strategia częściowo kierowanej lub otwartej (pełnej) strategii konstruowania wiedzy geograficznej.

W tym celu pomocne mogą być mniej znane lub adaptowane z innych dziedzin metody kształcenia, które w sposób szczególny sprzyjają formułowaniu przez uczniów pytań i kształtowaniu u nich postaw dociekliwości.

 

szesc kart

 

 


 

Opublikowane w:

Piróg, D. (2020). Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie. Geografia w Szkole, 1: 22-25

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog