Polish (Poland)English (United Kingdom)

PAW i DART's – Budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii oraz przyrody (II)

Geografia 6 19 2x2Po fazie wzbudzania u uczniów dociekliwości na lekcjach geografii i przyrody z zastosowaniem różnych technik zmierzających do wypracowania u nich nawyku stawiania pytań, konieczne jest należyte wykorzystanie i utrwalanie tej postawy w procesie kształcenia

Do realizacji takiego celu doskonale służą konkretne metody oraz właściwe sposoby wykorzystania powszechnie dostępnych środków dydaktycznych.

mini 2amini 2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opublikowane w:

Piróg, D. (2019). Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce. Geografia w Szkole, nr 6/2019.

 

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog