Polish (Poland)English (United Kingdom)

Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce (I)

Geografia 5 19 2x2Dociekanie w języku polskim oznacza badanie, czyli wnikliwe, pogłębione poznanie istoty jakiegoś zjawiska lub rzeczy. Koncepcja nauczania przez dociekanie IBSE (ang.: Inquiry-Based Science Education) w edukacji geograficznej i przyrodniczej ściśle wiąże się z takim właśnie, analitycznym i badawczym podejściem ucznia oraz nauczyciela do fragmentów rzeczywistości, które poznaje na lekcji geografii lub przyrody.

Jest to postępowanie instynktowe i naturalne w oswajaniu „nowego". Procesy poznawcze u człowieka osadzone są bowiem na zmysłowym rozpoznaniu cech danego obiektu, zjawiska, procesu i zaangażowanym dążeniu do zrozumienia jego budowy, funkcjonowania itp.
W artykule zaprezentowano:
- zasady wdrożenia koncepcji IBSE proces kształcenia przyrodniczego i geograficznego;
- wybrane techniki kreowania dociekliwości uczniów, takie jak: pytaniowa rozgrzewka czy bank pytań.

 

 


Opublikowane w:

Piróg, D. (2019). Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce. Geografia w Szkole, nr 5/2019.

 

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog