Polish (Poland)English (United Kingdom)

BibTex

D Piróg. The role of intercultural education in preparing Polish pupils to functioning in the United Europe–results of research in Northern Ireland. Teaching geography in and about Europe, page 58, 2008. BibTeX

@article{pirog2008role,
	title = "The role of intercultural education in preparing Polish pupils to functioning in the United Europe--results of research in Northern Ireland",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "Teaching geography in and about Europe",
	pages = 58,
	year = 2008
}

D Piróg. Rola edukacji międzykulturowej w przygotowaniu dzieci i młodzieży polskiej do funkcjonowania w przestrzeni Unii Europejskiej. Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. Edukacja XXI wieku, (ed. Zduniak A., Smal T.) 3:62–73, 2008. BibTeX

@article{pirog2008rola,
	title = "Rola edukacji międzykulturowej w przygotowaniu dzieci i młodzieży polskiej do funkcjonowania w przestrzeni Unii Europejskiej",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "Edukacja bez granic -- mimo barier. Przestrzeń tworzenia. Edukacja XXI wieku, (ed. Zduniak A., Smal T.)",
	volume = 3,
	pages = "62--73",
	year = 2008,
	publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań"
}

D Piróg. Territory, region and place in Polish geographical education in the context of the globalisation process. Educational Studies 35(4):391–403, 2009. BibTeX

@article{pirog2009territory,
	title = "Territory, region and place in Polish geographical education in the context of the globalisation process",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "Educational Studies",
	volume = 35,
	number = 4,
	pages = "391--403",
	year = 2009,
	publisher = "Taylor \& Francis"
}

D Piróg. Transnational lives: migrant narratives of "home" and "belonging". In Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities. Cambridge Scholars Publishing, 2009, pages 120–159. BibTeX

@incollection{pirog2009transnational,
	title = {Transnational lives: migrant narratives of "home" and "belonging"},
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities",
	pages = "120--159",
	year = 2009,
	publisher = "Cambridge Scholars Publishing"
}

D Piróg. Absolwenci studiów geograficznych wobec rynku pracy. In Transformacja systemowa w edukacji geograficznej. Prace i Studia Geograficzne. Volume 48, Prace Instytutu Geografii UJK, 2011, pages 161–172. BibTeX

@incollection{pirog2011absolwenci,
	title = "Absolwenci studiów geograficznych wobec rynku pracy",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Transformacja systemowa w edukacji geograficznej. Prace i Studia Geograficzne",
	volume = 48,
	pages = "161--172",
	year = 2011,
	publisher = "Prace Instytutu Geografii UJK"
}

D Piróg. Images of Europe: the students imagination. In Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities. Cambridge Scholars Publishing, 2009, pages 28–55. BibTeX

@incollection{pirog2009images,
	title = "Images of Europe: the students imagination",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities",
	pages = "28--55",
	year = 2009,
	publisher = "Cambridge Scholars Publishing"
}

D Piróg. Understanding Europe: university geography curricula. In Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities. Cambridge Scholars Publishing, 2009, pages 56–83. BibTeX

@incollection{pirog2009understanding,
	title = "Understanding Europe: university geography curricula",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities",
	pages = "56--83",
	year = 2009,
	publisher = "Cambridge Scholars Publishing"
}

D Piróg. Main factors affection the level of an openness of geography students towards European selected nations – a Polish perspective. In Future prospects in geography. Liverpool Hope University, 2008, pages 109–120. BibTeX

@incollection{pirog2008main,
	title = "Main factors affection the level of an openness of geography students towards European selected nations -- a Polish perspective",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Future prospects in geography",
	pages = "109--120",
	year = 2008,
	publisher = "Liverpool Hope University"
}

D Piróg. Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. In Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century. Wyd. DEHON, Kraków, 2012, pages 129–141. BibTeX

@incollection{pirog2012methods,
	title = "Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century",
	pages = "129--141",
	year = 2012,
	publisher = "Wyd. DEHON, Kraków"
}

D Piróg. Innovations in geographical education in Poland – cultural and intercultural education (in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world). In Changing geographies: innovative curricula. IGU, UGI, London, 2007, pages 236–244. BibTeX

@incollection{pirog2007innovations,
	title = "Innovations in geographical education in Poland -- cultural and intercultural education (in the light of National curriculum, requirements and challenges of the modern world)",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Changing geographies: innovative curricula",
	pages = "236--244",
	year = 2007,
	publisher = "IGU, UGI, London"
}

D Piróg. Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools – theoretical reflections. In Changing horizons in geography education. Herodot Network Liverpol-Toruń, 2005, pages 263–268. BibTeX

@incollection{pirog2005geographical,
	title = "Geographical education vs. cultural education and education of culture in Polish schools -- theoretical reflections",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Changing horizons in geography education",
	pages = "263--268",
	year = 2005,
	publisher = "Herodot Network Liverpol-Toruń"
}

D Piróg. Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy. In Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego.. Volume 18, P Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa-Kraków, 2011, pages 23–36. BibTeX

@incollection{pirog2011uslugi,
	title = "Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego.",
	volume = 18,
	pages = "23--36",
	year = 2011,
	publisher = "P Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa-Kraków"
}

D Piróg. Wybrane nowoczesne metody nauczania z zakresu geografii i przyrody – przykłady zastosowań. Geografia w Szkole 2:51–57, 2011. BibTeX

@article{pirog2011wybrane,
	title = "Wybrane nowoczesne metody nauczania z zakresu geografii i przyrody -- przykłady zastosowań",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "Geografia w Szkole",
	volume = 2,
	pages = "51--57",
	year = 2011
}

D Piróg. Sondaż diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii – wybrane determinanty responsywności. In Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym (S. Liszewski ed.). Uł, łódź, 2010, pages 415–425. BibTeX

@incollection{pirog2010sondaz,
	title = "Sondaż diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii -- wybrane determinanty responsywności",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym (S. Liszewski ed.)",
	pages = "415--425",
	year = 2010,
	publisher = "Uł, łódź"
}

D Piróg. Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań. In Studia wyższe z perspektywy rynku pracy (ed. Sitarska B., Jankowski K., Droba R.). Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2010, pages 61–80. BibTeX

@incollection{pirog2010studia,
	title = "Studia wyższe a rynek pracy w Polsce -- zarys stanu badań",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Studia wyższe z perspektywy rynku pracy (ed. Sitarska B., Jankowski K., Droba R.)",
	pages = "61--80",
	year = 2010,
	publisher = "Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce"
}

D Piróg. Pomiar przekonań i postaw w procesie realizacji edukacji międzykulturowej – propozycja metodologiczna. In Polska dydaktyka geografii. Idee - tradycje - wyzwania (ed. Hibszer A.). Uś, Sosnowiec, 2008, pages 138–147. BibTeX

@incollection{pirog2008pomiar,
	title = "Pomiar przekonań i postaw w procesie realizacji edukacji międzykulturowej -- propozycja metodologiczna",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Polska dydaktyka geografii. Idee - tradycje - wyzwania (ed. Hibszer A.)",
	pages = "138--147",
	year = 2008,
	publisher = "Uś, Sosnowiec"
}

D Piróg. Changes to the conception of geography curricula within university education in poland in the 21st century in the face of labour market challenges. European Journal of Geography 3(2):24–41, 2012. BibTeX

@article{pirog2012changes,
	title = "Changes to the conception of geography curricula within university education in poland in the 21st century in the face of labour market challenges",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "European Journal of Geography",
	volume = 3,
	number = 2,
	pages = "24--41",
	year = 2012,
	publisher = "Association of European Geographers"
}

D Piróg. Graduates of geographical studies on the labour market in the process of transformation in higher education. Prace i Studia Geograficzne 48:161–172, 2011. BibTeX

@article{pirog2011graduates,
	title = "Graduates of geographical studies on the labour market in the process of transformation in higher education",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "Prace i Studia Geograficzne",
	volume = 48,
	pages = "161--172",
	year = 2011
}

D Piróg. Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii*. In Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej. Volume 2, Prace Komisji Edukacji Geogr. PTG łódź-Toruń, 2012. BibTeX

@incollection{pirog2012poziom,
	title = "Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii*",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej",
	volume = 2,
	year = 2012,
	publisher = "Prace Komisji Edukacji Geogr. PTG łódź-Toruń"
}

D Piróg and M Tracz. The Status of Geography in the Polish Education System. In International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis Group, 2003. BibTeX

@incollection{pirog2003status,
	title = "The Status of Geography in the Polish Education System",
	author = "Piróg, D. and Tracz, M.",
	booktitle = "International Research in Geographical and Environmental Education",
	year = 2003,
	publisher = "Taylor \& Francis Group"
}

D Piróg. The concept of Europe and European Integration in Polish National Curriculum. In Europe turned local- the local turned European? Constructions of 'Europe' in social studies curricula across Europe (ed. Philipphou S.). LIT Verlag, Zurich, 2012, pages 211–236. BibTeX

@incollection{pirog2012concept,
	title = "The concept of Europe and European Integration in Polish National Curriculum",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "Europe turned local- the local turned European? Constructions of 'Europe' in social studies curricula across Europe (ed. Philipphou S.)",
	pages = "211--236",
	year = 2012,
	publisher = "LIT Verlag, Zurich"
}

D Piróg. Transition from Higher Education to Labour Market in Poland on the Basis of Geography Graduates. In 2nd DEHEMS International Conference; Employability of Graduates & Higher Education Management Systems; University of Ljubljana, Slovenia; 27 - 28 September 2012. 2012. BibTeX

@inproceedings{pirog2012transition,
	title = "Transition from Higher Education to Labour Market in Poland on the Basis of Geography Graduates",
	author = "Piróg, D.",
	booktitle = "2nd DEHEMS International Conference; Employability of Graduates \& Higher Education Management Systems; University of Ljubljana, Slovenia; 27 - 28 September 2012",
	year = 2012,
	organization = "DEHEMS"
}

D Piróg and S Piróg. Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, pages 631–645, 2007. BibTeX

@article{pirog2007pozkadane,
	title = "Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce",
	author = "Piróg, D. and Piróg, S.",
	journal = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych",
	pages = "631--645",
	year = 2007
}

D Piróg. Absolwenci nauczycielskich studiów geograficznych na krakowskim rynku pracy. Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka. Dokumentacja Geograficzna T. Komornicki, Z. Podgórski (red.) 33:338–345, 2006. BibTeX

@article{pirog2006absolwenci,
	title = "Absolwenci nauczycielskich studiów geograficznych na krakowskim rynku pracy",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka. Dokumentacja Geograficzna T. Komornicki, Z. Podgórski (red.)",
	volume = 33,
	pages = "338--345",
	year = 2006,
	publisher = "IGiPZ PAN, Warszawa"
}

D Piróg, E Orłowska and J Klementowski. Poznawcze, estetyczne i symboliczne wartości krajobrazu kulturowego Krakowa i województwa małopolskiego istotą edukacji kulturowej i regionalnej,[w:] E. Orłowska i J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pages 101–108, 2003. BibTeX

@article{pirog2003poznawcze,
	title = "Poznawcze, estetyczne i symboliczne wartości krajobrazu kulturowego Krakowa i województwa małopolskiego istotą edukacji kulturowej i regionalnej,[w:] E",
	author = "Piróg, D. and Orłowska, E. and Klementowski, J.",
	journal = "Orłowska i J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego",
	pages = "101--108",
	year = 2003
}

D Piróg. Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim w Polsce–moda czy odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków (1):139–146, 2011. BibTeX

@article{pirog2011rodzaje,
	title = "Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim w Polsce--moda czy odpowiedź na potrzeby rynku pracy",
	author = "Piróg, D.",
	journal = "Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków",
	number = 1,
	pages = "139--146",
	year = 2011
}

S Piróg and D Piróg. Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] Selected full texts 5(8):153–160, 2007. BibTeX

@article{pirog2007baza,
	title = "Baza danych przestrzennych dla obiektów zabytkowych województwa małopolskiego",
	author = "Piróg, S. and Piróg, D.",
	journal = "Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] Selected full texts",
	volume = 5,
	number = 8,
	pages = "153--160",
	year = 2007
}

Stravroula Philippou (ed.) Piróg D.. Europe Turned Local-The Local Turned European?: Constructions of" Europe" in Social Studies Curricula Across Europe. LIT Verlag Münster, 2013. BibTeX

@book{stravroula2013europe,
	title = {Europe Turned Local-The Local Turned European?: Constructions of" Europe" in Social Studies Curricula Across Europe},
	author = "Stravroula Philippou (ed.), Piróg D., ...",
	year = 2013,
	publisher = {LIT Verlag M{\"u}nster}
}

Joomla SEO powered by JoomSEF
Follow @Danuta_Pirog